A körvonalazott csapdahelyzettel az Egyesületünk Borsodban, a hátrányos helyzetű települések tartósan munka nélkül lévő – roma és nem roma - lakosai számára kialakítandó foglalkoztatási program előkészítése során találkozott, 2011 végén, az intézkedés meghozatalának idején.

A szociális segélyben (FHT) részesülő helyi lakosok közül sokan ekkor döbbentek rá arra, hogy a következő évre szóló jogosultsághoz szükséges 30 napnyi munkaviszony teljesítése nélkül elveszíthetik ezt a „megélhetési forrásukat” is. Történt ez akkor, mikor az évvégéhez közeledve, s az évszakból adódóan is, a közmunka programok már lezárultak, a helyi források kifogytak.

A Pro Cserehát Egyesület segíteni akarása mind jogalkotói, mind jogalkalmazási szinten, továbbá a szakmai és a szélesebb nyilvánosság terein is a problematika ismeretének hiányába, illetve az azzal szembeni érzéketlenségbe ütközött. Sem a jogszabályváltozás és annak más jogszabályokra gyakorolt hatásai, emberi és szociális alapnormákhoz való viszonya, sem a kialakult helyzet lehetséges következményei az intézkedés bejelentését követően nem kapott különösebb figyelmet (kivéve a közfoglalkoztatás anomáliáit, melyekről félév eltelte után az ombudsman vizsgálatot indított).

A CEE Trust támogatását elnyert innovatív kutatásunk ezt az ismeret hiányt kívánja csökkenteni, illetve orvosolni. Az intézkedés jogi összefüggéseinek, alapnormákkal való viszonyának elemzése mellett, kvalitatív empirikus vizsgálat eredményeként interdiszciplináris megközelítésben vizsgáljuk a szociális segély csökkentésének lokálisan azonosítható, legkülönbözőbb egyéni, háztartási, közösségi, és települési szintű intézményi, következményeit.
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)