A jelen kutatást a Pro Cserehát Egyesület kezdeményezte, együttműködésben a Közép Európai Egyetem Közpolitikai Tanulmányok Intézetével.

Egyesületünk tevékenységének fő iránya a hátrányos helyzetű kistelepülések komplex térségi fejlesztése, foglalkoztatást és megélhetést nyújtó fejlesztési programok megvalósítása. Terepmunkánk során azt tapasztaltuk, hogy a szóbanforgó intézkedést teljes kiszolgáltatottságban és tehetetlenségben szenvedték el az érintett, munkanélküli és szegénységben élő, roma és nem roma helyi lakosok.

Kutatásunk célja ezért elsődlegesen hatáselemzés; a segély összegének csökkentése, a közmunkával való szoros összekapcsolásra milyen közvetlen és közvetett hatásokkal járt mindenekelőtt az ellátásban érintett személyek, illetve rétegek szintjén. Az alapkérdésünk leegyszerűsítve az, hogy mi történik a munkaképes korú, évek óta elhelyezkedni nem tudó emberekkel, amikor az eleve szűkös, 28.500 forintnyi havi hivatalos jövedelmük – a „munkára ösztönzés céljából – 20 százalékkal, 22.800 Ft-ra csökken, miközben az „ösztönzött” munkavállalást a rendelkezésre álló munka szűkössége, avagy inkább az abszolút hiánya akadályozza meg?

A kutatás alapkérdésére analitikus és akciókutatási módszerek együttesével, interdiszciplináris megközelítésben kerestük a választ. Az eredményeinket sokoldalúan dokumentáltuk, hogy minél szélesebb körrel megismertethessük, mindannyiunk okulása mellett a változtatásra késztetés reményében.
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)