Kutatásunk nem készülhetett volna el az életük nehézségeit feltáró interjú-alanyaink nélkül. Jelen munkánkban szerettük volna bemutatni, milyen is tartósan és kilátástalanul munka nélkül lenni ma, a vidéki Magyarországon, függetlenül attól, hogy roma, vagy nem roma-e az érintett. Köszönjük a bizalmat, hogy betekintést engedtek az életükbe.

Kutatásirányítás:

Nagy KatalinNagy Katalin
Szociológus, EU szakértő. Munka- és szervezetszociológiai kutatásokat követően 1990-től az államigazgatásban foglalkoztatási és szociális kérdések nemzetközi vetületével, majd másfél évtizeden keresztül az Európai Unió szociális dimenziójával foglalkozott, jórészt Brüsszelben. 2012-től a Pro Cserehát Egyesület projekt menedzsere.

Kassai MelindaKassai Melinda
A Pro Cserehát Egyesület és a Pillangó Fejlesztések alapítója, vezetője. Az egyesületen belül projektfejlesztői és projektmenedzseri feladatokat lát el, a jelen kutatás kezdeményezője, megtervezője (Horváth Áronnal közösen). Nemzetközi és hazai térségfejlesztési tapasztalatokkal rendelkezik. Évek óta foglalkozik egyéni és közösségi szinten is hátrányos helyzetű egyének és települések mobilizálásával.


Együttműködő szakértőnk:

Zentai ViolettaZentai Violetta
Kulturális antropológus, a Közép Európai Egyetem Közpolitikai Tanulmányok Központjának igazgatója. Doktori fokozatát az egyesült államokbeli Rutgers Egyetemen szerezte. Kutatási területe: faji és nemi egyenlőség, jóléti rendszer viták, poszt-szocialista gazdasági transzformáció, valamint demokratikus kormányzás és decentralizáció.Tanulmányok szerzői:

Bigazzi SáraBigazzi Sára
Szociálpszichológus, a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének adjunktusa. Doktori disszertációját a cigány reprezentáció - cigány identitás témájában Serge Moscovici "Social representation and communication" nemzetközi európai iskolában védte meg. Elsősorban kisebbségekkel, csoportközi viszonyokkal foglalkozik.
Bokrétás IldikóBokrétás Ildikó
Szociálpszichológus, gyakorlati szakember. Magyarország legnagyobb non-profit szervezeteiben roma kisebbséggel, hátrányos helyzetűekkel, krónikus beteg gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozik, a Pécsi Tudományegyetem óraadója.

Dr. Jakab NóraDr. Jakab Nóra
Jogász, a Miskolci Egyetem ÁJK Munka-és Agrárjogi Tanszékén adjunktus. 2005 óta foglalkozik munkajogi és szociális jogi kérdésekkel. Kutatási területe: megváltozott munkaképességű munkavállalók és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatása, munkavállalói jogalanyisága és rehabilitációja.
Kotics JózsefKotics József
Kulturális antropológus, a Miskolci Egyetem BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetének egyetemi docense, intézetigazgatója. Kutatási területe: etnikumok együttélése, etnicitás vizsgálatok, multikulturalitás a Kárpát-medencében, roma életmód-stratégiák, roma-nem roma együttélés különböző lokális társadalmakban, alkalmazott antropológia.
Vidra ZsuzsannaVidra Zsuzsanna
PhD, szociológus. Doktori fokozatát a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales-on szerezte. Kutatási területe az etnicitás, szegénység, oktatási egyenlőtlenségek, munkaerőpiaci diszkrimináció, kisebbségek média reprezentációja, migráció.
Zolnay JánosZolnay János
Történelem-szociológia szakos diplomáját, majd PhD doktori fokozatát az ELTE-n szerezte. Dolgozott szociális munkásként, újságíróként, (Beszélő, Roma Sajtóközpont), kutatóként (EÖKIK) főiskolai, egyetemi oktatóként, (Wesley János Főiskola, PTE BTK, ELTE TÁTK) és tanácsadóként Kutatási területei: oktatáspolitika, szociálpolitika; települési önkormányzatok; cigány közösségek megélhetési stratégiái és kapcsolatrendszerei.


Interjúkészítők:
Dr. Ács Vera, Bernáth Péter, Bigazzi Sára, Bokrétás Ildikó, Gyenese Andrea, Kassai Melinda, Kleiber Kata, Kotics József, Nagy Katalin, Vidra Zsuzsanna

Interjúszerkesztés:

Hámor Szilvia, Lugosi Bea, Nagy Katalin, Orosz Anna

Angol fordítás:
Ottlik András

Honlap:
Bihácsi Ferenc, Bodó Márton

Külön köszönet Kőnig Évának, hogy a szociális ellátás részletkérdéseiben segítette a munkánkat.
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)