Koltai Luca - A közfoglalkoztatottak jellemzői Esély Labor Egyesület 2013

A Budapest Esély Nonprofit Kft. és az Esély Labor Egyesület konzorciumban megvalósuló „Út a
piaci munka világába” című projektjének (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003) elsődleges célja,
hogy hozzájáruljon a közfoglalkoztatás hatásosságának és hatékonyságának fejlesztéséhez. A
projekt szakmai küldetése a hátrányos helyzetű csoportok számára munkaerő-piaci integrációs
(elsődleges munkaerő-piacra visszavezető) innovációk kidolgozása, kipróbálása, ezen belül az
Esély Labor feladata a közfoglalkoztatás integrációs funkciójának erősítése. Az ennek
érdekében 2012. áprilisában megalakított Közfoglalkoztatási Módszertani Központ elsősorban az
egyre sokszínűbb közfoglalkoztatás „értékeinek” (céljainak, eredményeinek és hatásainak)
mérésére kíván módszereket kidolgozni.

kozfoglalkoztatottak-jellemzoi.pdf
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)