Krémer Balázs - Milyen út a munkához?

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Út a munkához címmel 2008. február 26-án előadást tartott a Ma¬gyar Tudományos Akadémia dísztermében. Elő¬adása nagyobbik felében arról beszélt, hogy a foglalkoz¬tatás bővítésének problémája nem egyszerűsíthető le az adócsökkentésre (elsősorban az élőmunka béren felüli terheinek, elvonásainak csökkentésére) – hanem a probléma orvoslásához csak sokrétű, komplex, egymással összefüggő kormányzati intézkedésekkel lehet hozzájárulni. A nyilvánosságra bocsátott diákból nem olvasható ki, de a miniszterelnök élőszóban elmondott szövege egyértelműen kifejezte azt a hozzáállást, hogy a kormányzati intézkedések közvetlenül nemigen teremthetnek munkahelyeket. A kormányzati intézkedéseknek „csupán” az a tétjük, hogy a kormányzati politika mennyiben teremt a növekedéshez és a foglalkoztatás bővítéséhez „barátságos környezetet”, megfelelő atmoszférát. Ennek a piacok számára „barátságos környezetnek” az előadás egészében kulcsfontosságú tényezőjeként elemezte a miniszterelnök a fiskális környezetet, az elvonások és állami transzferek összhatásaként kialakuló környezetet, ám az előadás első részében folyamatosan igyekezett kitágítani a gazdasági környezetet befolyásoló tényezők körét, nagy jelentőséget tulajdonítva az oktatásnak és a szakképzésnek, az infrastruktúra- és vidékfejlesztésnek vagy a bürokratikus „macerák” csökkentésének. Igyekezett e tényezőket az adópolitikai intézkedésekkel összemérhető súlyúnak és jelentőségűnek beállítani, hűteni próbálva az adócsökkenés áldásos hatásaitól révületbe esők eltúlzott vágyakozásait. Így pl. több táblázatban mu¬tatta be azt, hogy pusztán a járulékcsökkentésnek semmilyen érzékelhető pozitív hatása nem volt sem a foglalkoztatás alakulására, sem a járulékbevételek növekedésére. Mindezt nem is túl burkolt kritikaként vetette fel az ellenzék jelenlegi – az általa kritizált nézettel beazonosítható – álláspontjával szemben – hivatkozva arra, hogy a járulékcsökkentés hatástalanságát épp az 1998–2002 közötti időszak tapasztalatai támasztják alá a legmarkánsabban.

milyen-ut-a-munkahoz-kremer-balazs.pdf
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)