Messing Vera, Molnár Emília - Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái

Az alábbi cikkünkben egy nemrégiben elkészült, az OTKA által támogatott 1 kutatás eredményeinek egy részét tesszük közzé. A kutatást az a megfontolás vezérelte, hogy többet tudjunk meg a szegénységben, és különösképp a mélyszegénységben, kirekesztett ségben élők megélhetési módozatairól, valamint arról, hogy mi különbözteti meg a látszólag azonos helyzetből induló – hasonló iskolázott ságú, azonos helyen élő – szegény háztartásokat a szegénységet elkerülőktől. Alábbi cikkünkben azt mutatjuk be, hogy milyen jövedelemtípusokhoz férnek hozzá e családok, és hogy hogyan küzdenek meg a szegénységgel. Feltett ük azt a provokatív kérdés, hogy vajon fellelhetőek-e etnikus vonások a megélhetés biztosításában, vannak-e a romákra vagy a romák bizonyos csoportjaira jellemző megélhetési módozatok. A cikk folytatásaképp megjelenő későbbi írásunkban kutatásunk másik alapkérdését feszegetjük: milyen szerepet játszik a családok kapcsolati hálójának mérete és jellege a megélhetésben.

valaszok-a-penztelensegre-messing-vera-molnar-emilia.pdf
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)