Messing Vera - Lyukakból szőtt háló:háztatrások közötti támogatói kapcsolatok roma és nem roma szegények körében

Az alább ismertetett kutatás társadalmi, pontosabban háztartások közötti támogató kapcsolatokat vizsgálja szegény roma és nem roma háztartások körében. A kapcsolatok egyetlen vetületére koncentrálok: milyen anyagi és nem anyagi háztartásközi támogatási kapcsolatok segítik a szegények életét. A rendelkezésre álló adatoknak köszönhetõen összehasonlíthatóak az azonos körülmények között élõ roma és nem roma szegények, valamint a teljes lakosság támogató kapcsolatainak jellemzõi. A kutatás legfontosabb eredménye az, hogy a roma szegények számottevõen kapcsolatszegényebbek, mint nem roma társaik, valamint az, hogy a roma háztartások közötti támogató kapcsolatok léte erõsen függ a regionális elhelyezkedéstõl és az adott településen élõ romák vélhetõ identitásától, történeti hátterétõl.Atanulmány végén megfogalmazok további kutatásra érdemes hipotéziseket, amelyek vizsgálata közelebb vihet a romának tartott népesség sokszínűségének, különböző alkalmazkodási stratégiáinak megismeréséhez.

lyukakbol-szott-halo-messing-Vera.pdf
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)