Váradi Monika Mária - A közfoglalkoztatás útjai és útvesztői egy aprófalvas kistérségben

Az "Út a munkához" program nem mérsékelte a települések között a közfoglalkoztatás lehetőségeiben mutatkozó egyenlőtlenségeket. A legnagyobb mértékű munkanélküliségtől sújtott falvakban élő,
leginkább rászoruló munkanélküliek a közfoglalkoztatással járó munkatapasztalatokhoz és többletjövedelem-szerzési lehetőségekhez is csak rendkívül korlátozott mértékben férnek hozzá. A közfoglalkoztatás továbbra sem tölti be munkaerő-piaci reintegrációs szerepét, s nem csupán az elsődleges munkaerőpiac korlátozott felvevőképessége miatt , hanem azért is, mert a közcélú munkások többsége csak olyan munkatapasztalatokat szerez, amelyeknek a támogatott munkaerőpiacon kívül nincs értéke. Az informális és feketemunka jelentősége alig csökkent a program hatására, a családok nem nélkülözhetik az ebből származó bevételeket. Az önkormányzatok többsége elnéző-támogató módon viszonyul a feketemunkához, ám az informális jövedelmekhez való hozzáférést korlátozza a közfoglalkoztatás új rendszere.

kozfoglalkoztatas-utjai-es-utvesztoi-varadi-monika-maria.pdf
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)