Virág Tünde - Szegények a kistelepülések fogságában

A tanulmány egy hátrányos helyzetű, gett ósodó térségben végzett vizsgálat alapján írja le és elemzi a települési önkormányzatok mindennapi segélyezési és közfoglalkoztatási gyakorlatát. A polgármesterekkel, jegyzőkkel készített interjúkra és megfi gyelésekre támaszkodva bemutatja, hogyan módosulnak a szociálpolitikai intézkedések a mindennapi gyakorlatban, az olyan forráshiányos, intézmények nélküli településeken, ahol többségében az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult, szociális jutt atásokra, közfoglalkoztatások és informális munkák bevételeire szoruló családok élnek. Példákon keresztül láthatjuk, hogy a települési szintre delegált segélyezési és közfoglalkoztatási gyakorlat hogyan formálja a múltból öröklött paternalista, alá-fölérendeltségi struktúrákat, és mindez hogyan tartja a kistelepülések fogságában a családokat.

szegenyek-a-kistelepulesek-fogsagaban-virag-tunde.pdf
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)