Polgármester, Baranya, N

Munkahelyteremtés ugye nincs, most már a roma lakosságnak a száma több mint 60% a településen, 57%-os munkanélküliség volt 2010-ben, 64 FHT-sunk van, és hát az egyedüli, a fő munkáltató, ha úgy vesszük, akkor az önkormányzat. Iparűzési adó? Úgy tudom, hogy egy minimális összeg van, ami éves szinten, települési szinten talán 60.000 Ft-ra jött ki. Két vállalkozónk van, akik ugye csak alkalmi munkát tudnak adni, helyi bolt, és ami még így nagy foglalkoztatás, az a helyi óvoda. A vizitársulat is foglalkoztat három embert. Tehát más nincs. Az a szörnyű, hogy tulajdonképpen a településről kettő darab ember jár el. Tehát ez kettő fő. Van olyan ember, aki esetleg külföldre ment ki.

Polgármester, Baranya, NA legnagyobb foglalkoztató még az Erdészeti Rt volt. Annyiból örülünk, hogy amikor az erdészetnél felvétel van, tehát tudnak foglalkoztatni éves viszonylatban 2 vagy 3 embert, most az idén talán 4 ember volt foglalkoztatva, tehát ez nekünk nagyon jó, mert akkor ugye ezek az emberek kiesnek a mi körünkből, tehát nem nekünk kell segíteni és ugye 8 órás munkaidőben ez hát nagyon jó dolog. Régebben is, akkor is az erdészet volt a legnagyobb foglalkoztató. Más mezőgazdasági tevékenység nem folyt. Talán az állattenyésztés volt valamennyivel több. K-n akkor még működőképes volt a bánya. Tehát oda rengeteg ember ment. És ugye az, tehát itt tudok a helyszínen, a településről is, akik oda jártak, és ugye ez akkor még egy nagyon jól fizető állás volt és hát szerettek oda menni az emberek. Magas nyugdíjjal végeztek, mondjuk egészségkárosodással, de nagyon sokan jártak oda.
Rengeteg a gyerek. Tehát azt mondanám, hogy 104 db gyermekvédelmisünk van, és ugye az azt jelenti, hogy HHH-s, tehát halmozottan hátrányos helyzetű, tehát mondjuk két családnak a gyereke nem esik bele, akik mondjuk magyarok, meg dolgoznak, és ugye nem kaphatnak gyermekvédelmit. Nem, három, velem együtt három. Tehát rengeteg a gyerek. És megvan az a réteg, akik szinte már nem is akarnak változtatni a jövőjükön. Tehát kiteszi az az életüket, hogy csak az önkormányzatnál, mert az önkormányzatnak kötelessége nekik munkát biztosítani, és nekünk kell annyi pénzt és foglalkoztatni. Mondjuk a legnagyobb rákfenéje a mostani foglalkoztatásnak az az, amit én óriási problémaként élek meg, hogy hetente kapnak fizetést. Mindaddig, amíg egy hónapban egyszer megkapta, akkor tudta, hogy hó elején megkaptam, kifizettem a csekkeket, és akkor utána mentem vásárolni. Most az van, hogy kapok pénzt, elmegyek gyorsan, elvásárolom. És oda kerül a sor, hogy a csekkek torlódnak, a lakosok minimum 40%-nak már fizetős mérő van felrakva az E-on-tól, víztartozásuk van, büntetésük van, szabálysértésük van, és egyszerűen nem tudnak…

Társadalmi megbízatásban csinálom, tehát én nem vagyok főállásban. Heti két alkalommal vagyok bent én, reggel jövök fél nyolckor és hatkor megyek el. Van egy heti két alkalommal lévő ügyintézőnk, aki ugye a felülvizsgálatokat elvégzi, bármi papír. Azért mondom, hogy ez nálunk másképp működik, mert a mi ügyfélfogadási rendszerünk extrém. Az extrém szó alatt azt lehet érteni, hogy egyáltalán nem ez a dolgunk. Tehát itt az ügyfélfogadási rendszerbe belevegyül az, hogy nincs pénzem, adjak kölcsön, telefonáljak a bíróságra, írjam meg neki a részletfizetési kérelmet, akkor most az APEH-hez írjak, meg töltsem ki a kérelmet, ugyanúgy a másik ügyintéző, tehát nem csak magamról beszélek. Akkor vannak olyan esetek, hogy csak négyszemközt, akkor a magánéleti problémák, tehát itt majdnem minden családnak az összes dolgát tudom. Tehát az ügyfélfogadás az extrém, személyre szabott, egyéni problémás, és nem az, amit a hivatali ügyintézésnél el kellene végezni. Ha bent vagyok, akkor állandóan énhozzám jöttek, és akkor majd én. De az ember nem tud csodát tenni, nem tud mindent elrendezni. Nagyon sok kérelem érkezik. És nekünk éves szinten 100.000 Ft rendkívüli segély adható. Ezen kívül ugye félre kell tenni a köztemetésekre, ami most hirtelen volt három köztemetés. Ha olyanra kérnek, hogy fa, nem fogunk adni támogatást, mert nem tudunk, nem emelhetünk ki külön embereket, amikor nagyon soknak ez a problémája, hanem inkább pályázunk. És most hála az istennek meg is nyertük, most nyertünk ilyen irányú támogatást, és akkor tudunk adni több embernek.

Többnyire az erdőben végzett feketemunka a gyakori. Van olyan, akinek van fuvaros vizsgája, mondjuk. elmennek fuvarozni.

A szociális törvény változása? Hát ugye ez ment a tv-be is egyfolytában, és utána persze természetesen mivel nekünk a törvény őre a jegyzőnk, ő felhívta a figyelmét a testületnek, és akkor ugye így. Tehát még azt is elmondhatnám, hogy legjobban értesültek ebben a körben a romák voltak. Ezeket nem kellett informálni. Mindenki tudta. Hoztunk rendeleteket. A legnagyobb probléma a rendezett környezet. Nem tudom kötelezni a családot, hogy csináljon kerítést. Jó lenne, ha tudnám kötelezni. Csak azt fogja rá válaszolni, hogy miből. Büntess meg. A legeslegnagyobb probléma, a kutya.

Hát ebből a pénzből nem lehet kijönni, azért azt mindannyian tudjuk. Tehát lehetetlen. Én azt sem tartom kizártnak, hogy meg fog nőni a bűnözés valamilyen szinten. Sőt. Azt gondolom, hogy amikor a megtermelt árut a beéréstől számított két napban lelopják, tehát őriztetnünk kellett a krumplitól kezdve mindent. Mondjuk, az nem is bántana, esküszöm, ha valaki kiszedne magának 5 kilót, mert éhesek a gyerekek, de amikor már zsákszámra adom el, az nagyon irritál és idegesít. És ugyanez van a fával is.

Tehát nem, nem fognak kijönni, és ez szerintem... Abból a szempontból én azt gondolom, hogy gondolom, ha a kormány azt akarta, hogy ez ösztönző legyen, hogy igen, menjetek el dolgozni. De az a probléma, hogy azért vállalják el a munkát, mert hogy abba több van. Nem azért mert akarok menni, mondom tisztelet a kivételnek, de ez kevés százalék.

2012-ben 34-en voltak a közfoglalkoztatásban. 2011-ben is volt ennyi. Azt kell elmondanom, hogy nagyon jó kapcsolatunk van a munkaügyi központtal, nagyon sok támogatást kapunk, és én azt gondolom, hogy nálunk mindig magas volt a közfoglalkoztatás a többi településhez képest. Hát általában úgy igyekeztünk, hogy majdnem mindenki be legyen rakva. Tehát majdnem. Ebben az évben azt gondolom, hogy meg fogom tudni mondani, hogy hány ember maradt ki. Talán 6. Na most, a hatnak rögtön felajánlottam, hogy vállaljon el gyorsan 30 napos munkát még ez után is utánajártunk, hogy ne vegyék el az FHT-t. Nem fognak kiesni. És akkor mondom tegnap a hölgynek, akinek annyi gyereke van, hogy lejár neki. Hogy akkor most fel tudlak venni. És akkor azt mondja nekem, hogy nem szeretnék télen a hidegbe dolgozni. Majd talán jövő tavasszal. Mondtam ok, haza lehet fáradni, de ha meg lesz vonva a segély, hozzám ne gyere. Hát, de 6 órába? Nem nézik azt, hogy, hú de jó, hogy valaki figyelte, hát bakker le fog járni, de ha lejárt volna, hát olyan cirkusz lett volna, hogy szörnyű. Tehát nehéz. Nehéz az, hogy mindenkinek legyen.

Azért valamilyen szinten első körben meg kell néznünk azt, hogy szociálisan ki a rászoruló. Ezt mindenképpen. Meg kell néznünk azt, hogy melyik családba', mert van olyan, aki rafináltabb, mert nem élnek együtt, vagy együtt élnek, mind a kettő FHT-tés. Tehát sok ilyen van.

A település jövőjével nem vagyok elégedett. Pályázni, pályázni, pályázni. Ez a hármas. Csak ebben látok lehetőséget. Pontosan azért, mint hogy mondtam, a közfoglalkoztatásból kiesetteket, ha be tud jönni a másik programba képzésért, pénzért, ugye, hogy motiváljam őket.
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)