Polgármester, Pest, T

A hivatalos adatok szerint olyan 15% roma. Szerintem egy kicsivel több, de hát most már ezt próbáljuk kicsit féken tartani, hogy ne jelentkezzenek, mert hozták volna a csicskákat, meg akiket fölszednek, hajléktalanokat Pesten, és akkor itten ezeket nem engedjük bejelentkezni, egy olyan rendeletet hoztunk, hogy igazolja, hogy településhez kötődése van itt, ide házasodott vagy itt vett ingatlant stb. stb., mert ezt szerettük volna meggátolni. Volt egy ilyen hullám ebben az elmúlt 4 évben, amikor nem volt a településnek igazán gazdája, és akkor elég sok ilyen ember idejött, akivel most nem tudunk mit kezdeni. Hát romák is vannak, meg ezek a lecsúszott emberek, akiket nem tudom, hogy hol szednek föl ezek a romák, valahol guberálás közbe vagy nem tudom.

Polgármester, Pest, T Egy viszonylag gazdag település volt, szorgalmas, dolgos emberek lakták, kevés kisebbséggel. Mezőgazdasággal foglalkoztak általában, volt egy nagyon jól működő termelő szövetkezet. Még munkalehetőség volt: busszal hordták innen a Richter Gedeonba, nagyon sok itteni asszony dolgozott. Dolgoztak az ELZETT művekben, a Ganz műszergyárban. A kertek meg voltak művelve, állattartással foglalkoztak és akkor egy olyan jó kis közösség volt a falu, segítettek mindenkinek. A 90-es évekre a változásokra, ugye a rendszer változása, ez azért megváltozott. A 90-es évek elején nem volt sok cigány, és akkor volt az önkormányzatnak, vagy nem is tudom a tanácsi rendszernek egy rossz döntése vagy politika volt, nagypolitika, azt már nem tudom, hogy nyitottak egy utcát a kisebbségnek. Addig ott volt egy ilyen nyárias település, meg akik egy kicsit akartak dolgozni, azok ott betelepültek az utca végén az eladó házakba, és akkor megnyitották ezt az utcát. Részben az itteni emberek, fiatalok hoztak ide feleséget, férjet és akkor ezekkel úgy gondolom, hogy jött a rokonság is, amikor úgy ez a tendencia volt, hogy megélünk a gyerekekből, akkor aztán rohamosan születtek a gyerekek, és hát most már eljutottunk oda, hogy az óvoda 35-40%-a roma. Megszűnt a termelőszövetkezet, a gyárak, az ELZETT művek, a gyógyszergyárba ugye még most is járnak, azért elhelyezkedtek az emberek, de inkább a romákkal volt baj vagy azokkal, akik éppen nem igazán szeretnek dolgozni, rájöttek arra, hogy segélyből is meg lehet élni, és akkor minek menjek dolgozni, hiszen ad az önkormányzat segélyt is, és egy kicsit elharapódzott.

A lakosság száma nem emelkedett, inkább stagnált és aztán nem volt itt különösebb baj soha a kisebbséggel, mert ezek nem egy ilyen hőzöngős emberek, elég nagy részük mondjuk ez a középkorosztály, még dolgozni is tud, mert régen ezek is eljártak dolgozni. Aztán jött ez, és úgy gondolom, hogy a tartalékokat fölélték az emberek és akkor egyre több házakba ide jöttek Budapestről, akárhonnan. Tisztelet a kivételnek, azért sok olyan ember érkezett ide, aki azt hitte, hogy itt vidéken csak élni kell, és minden megterem az udvaron, és hát nem tudja gondozni a kertjét, az udvarát, nyakig érő paraj, gaz, piszok.

Az elmúlt években nagyon, nagyon jó, hogy van közmunka. Ebben az évben, 2 év alatt eljutottunk oda, hogy a nyáron majdnem mindenkit el tudtunk helyezni. És látszatos, a kézimunkának van látszata. Kivágják a fákat, a vízfolyásokból kitisztítják az árkokat. Hát mindig kevesebb van az önkormányzatnak, mert én visszaemlékszem, hogy a 2000-es évek elején volt évente 90 közmunkásunk, és ebben az évben már csak 9 volt. Az előző évben olyan 18. Hát mi ezt a 9-et kaptuk, így pályázat alapján. Most mi is nagyon örülünk, hogy részt tudunk venni a következő évtől ebben a Start munkaprogramban. Itt vannak az önkormányzatnak föld területei, több 10 hektár, és szeretnénk egy minta-valamit elkezdeni, hogy ezeknek az asszonyoknak tudjunk munkát adni. Szeretnénk ilyen zöldségféléket, amit az újonnan indult bölcsődénk, óvodánk föl tudna használni. Aztán van egy ilyen belterületi telek, oda szeretnénk majd krumplit ültetni. És akkor már felvettem a kapcsolatot a Máltai Szeretet Szolgálattal, hogy van ott egy épület, és hogy esetleg ilyen munkahely teremtő létesítménybe tudnának-e esetleg nekünk segíteni, hogy ott szeretnénk valamilyen feldolgozó üzemet vagy savanyítót, vagy tészta üzemet, vagy valami ilyesmit, ahol az asszonyokat tudnák alkalmazni.

Aki itt regisztrál nálunk, vagy aki ide, lejár neki a munkanélkülije és akkor jogosult a segélyre, az bejelentkezik ide a szociális osztályra: Azért nem olyan nagy település vagyunk, általában ismerjük az embereket. Mondjuk, én mindenkit ismerek, mert azért elég sok időt eltöltöttem szolgáltatásba, hogy mindenkit utca/házszám szerint be tudjak azonosítani, és aztán megnézzük, hogy milyen ember, alkalmas lenne. Hát van, akivel nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk, hát azt legközelebb már tudjuk. Van, aki nagyon pozitív, akármilyen munkát rá tudunk bízni, szívesen csinálja, szeret dolgozni, úgyhogy ezeket már tudják itt a lányok is, meg én is tudom.

Nálunk ez volt most, ebben az évben, hogy önkéntes munka. És az önkéntes munkára nagyon sokan jöttek romák, itt az őszi nagytakarításban segítettek a falut takarítani. Meg mindenféle munkálatokat, óvodaudvarba' a faleveleket, és tényleg jöttek tisztességesen, mert tudomásul vették, mert az elmúlt évben volt olyan, hogy akkor is meghirdettük ezt az önkéntes munkát, nem jöttek. Elvontuk a segélyét, és akkor észbe kapott, hogy hoppá, ezt csak meg kell csinálni, sőt még kellemes dolog is történt, hogy behívtuk önkéntes munkára, és akkor közben elvitték a Máv Kert-hez és teljesen decemberig volt neki munkája.

A legnagyobb munkáltató az önkormányzat. A bölcsődébe 12 embert felveszünk, a Nonprofit kft. is foglalkoztat 12-13 embert. Van még a korábbi TSZ-ből egy ilyen mezőgazdasági Kft, ahol még dolgoznak emberek, de nem túl jelentős számban. Van itt a falu szélén egy asztalos üzem, az is 10 embernek ad munkát. Szociális otthon kettő is nyílt, az is 20 embernek kb. ad munkát. A szociális otthonok vállalkozó fenntartásúak. Aztán még vannak itt az üzletek, kicsi vállalkozások, egy-egy embert, van egy esztergályos üzem, az is 3-4 embernek tud munkát adni. A falu jórészt bejár Budapestre, Gödöllőre. Van egy pár olyan vállalkozó a faluba, akik eljárnak vízszerelő, fűtés, ilyen gépészeti munkákra építkezéseken, és ők előszeretettel keresik az olyan embereket, akik segélyezettek, és ők feketemunkán alkalmazzák, és minden felelősség nélkül. Jól van, neked van egy biztosításod, én meg zsebbe adok 5 ezer forintot. Ezeket nehéz kezelni. Mert olyan segélyezett hölgyünk is van, aki itt áll minden reggel az önkormányzatnál, hogy 3 gyereke van, megfagynak-meghalnak éhen, a férj meg napi 10ezer forintért jár egy vállalkozóhoz dolgozni, és minden dokumentumon beírja, hogy ők munkanélküliek és halnak éhen, holott tudjuk, hogy eljár a férj dolgozni. Most már megtettük a lépéseket, hogy ezt kiszűrjük.

Levélben szoktuk kiértesíteni ezeket az embereket, hogy lejár neki a segélye, és hogy ha nem dolgozik, vagy nem veszi fel a munkát, akkor a segélyét meg kell szüntetni. És hát ez közöttük, mint a futótűz elharapódzik. Rendeletben szabályoztuk, hogy csak az kaphat támogatást, akinek rendben van az udvara, háza. Kimennek rendszeresen a szociális bizottság tagjai környezettanulmányra, az önkormányzati dolgozók, jómagam is, és akkor volt, hogy megszüntettük a pénzét. De az futótűzként megy, amikor megyünk ki, teljesen váratlanul elindulunk az egyik utcából, a másik utcában már gereblyéznek, takarítják, szedik a szemetet.

Megoldjuk azért ezeket a dolgokat, aktívan odafigyelünk. A lakásfenntartási támogatást a Nonprofit Kft-be utaljuk minden hónapba, és akkor a víz-csatorna, szemétdíj rendezve van. A legtöbb családnál kifutja, van, ahol nem futja ki, ott némi adósság van, de ez nagyon jól működött. Így a hátralékokat nagyon tudtuk csökkenteni. Más szolgáltatókhoz volt nekik, mert ugye a gázszolgáltató majdnem mindegyiknél kikötötte a gázt, mert csaltak, amikor a szolgáltató kikötötte, elvitték az órájukat, akkor utána bekötöttek illegálisan, és akkor 40 fok meleg volt télen, egy szál pendelyben rohangáltak ottan. Itt volt a nyáron a gázkommandó, az ÉMÁSZ-tól voltak itt, mert azzal is manipuláltak, hogy illegálisan lekötötték, és akkor jöttek a büntetések, van, amelyiknek több százezer forintja van, és hát nem ér annyit az ingatlana, amennyi tartozás van már rajta. De hát ez is embere válogatja, van, akinek szinte nincs is tartozása.

Éppen most írtam az újságba félidőbe, hogy mennyi munkát végzett az önkormányzat az elmúlt 2 év alatt. Amit 4 évre ígértünk azt szinte 2 év alatt teljesítettük. Egy szabadtéri színpadot építettünk, idén a templom körül megépítettük a járdákat, buszmegállókat, a hulladék tárolókat kicseréltük az egész településen, a művelődési házban nyílászárókat cseréltettük, festettük, padlót rendbe hoztuk. Nagyon, nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt 2 év alatt.
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)