Lechnerné Vadász Judit
rehabilitációs szakértő - Budapest

A kutatás a durván csökkentett jövedelempótlás okozta megélhetési traumákat és stratégiákat vizsgálta. A közérdekű önkéntes munkán kívül – mellyel a szociológiai tanulmány foglalkozott -– az empirikus kutatás eredményei között nem volt szó a közfoglalkoztatáson túli munkavállalási megoldásokról, közte azokról, amelyeket maga az Szociális Törvény tesz lehetővé. Vélhetően azért, mert helyi szinten nem ismertek ezek a lehetőségek, holott a következő évi segély lehetősége mellett az esetlegesen elvesztett segély idején is jövedelmet biztosíthatnának, legalább azoknak, akik munkatapasztalattal bírnak, és önállóan munkát tudnak vállalni.

Ilyen legális lehetőség az alkalmi munka, az adórendszeren kívüli háztartási munka és a közérdekű önkéntes munka. Az alkalmi munkát a munkáltató egy APEH telefonszám felhívásával és csekély összegű járulék befizetésével legalizálhatja. Ez nyugdíjhoz szolgálati időt és álláskeresési ellátáshoz jogosultsági időt biztosít a munkavállaló számára. A háztartási munka szolgáltatása szintén törvényes, szabályozott, nem túl elterjedt. Biztosítási jogviszonyt nem keletkeztet, de munkabér fizetési kötelezettséget igen. Egy szerződés 1000 Ft-os járulékteherrel jár, és ugyancsak egy telefonnal az APEH felé. Az FHT jogosultság biztosítására is alkalmas közérdekű önkéntes munka keresettel ugyan nem jár, az azonban nem nagyon ismert, hogy megtéríthetőek a közérdekű önkéntes munkás igazolt költségei (2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről). A sorolt lehetőségek viszont csak azok számára nyitottak, akik a szükséges munkavégzési, kapcsolatteremtési szociális készségekkel rendelkeznek, és csak ott érhetők el, ahol működő gazdaság és helyi társadalom van. Ahol közérdekű önkéntes munkát fogadni képes szervezetek vannak, illetve az ott élők vállalni tudnak csekély többletráfordítást a szolgáltatás megvásárlásáért.

A munkaerőpiacra való kilépésnek ezek a foglalkoztatási lehetőségek jó bevezetői lehetnek, de a kutatásban feltárt körülmények között lényegében nincsen esélye annak, hogy a jogosultak ezekhez hozzájussanak. Az ilyen megoldások mögül hiányzik a társadalmi PR, a szolidaritás felébresztése. Ezeket a munkaformákat az aktív korúak ellátása mellett is lehet végezni, így lehet a 30 napot akkor is összegyűjteni, ha nincs elég közfoglalkoztatás. És ha valamilyen oknál fogva nincsen ellátás, ezek segíthetnének a túlélésben.
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)