A kutatásunkat kiváltó Szociális törvény és Közfoglalkoztatási törvény mellett a kapcsolódó nemzetközi szociális és emberjogi jogtárgyakat tesszük itt közzé. (Sajnálatos módon, a hazai jogszabályok csak magyarul állnak rendelkezésre.)

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és ellátásokról
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról
A Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
Az ENSZ Millenniumi Nyilatkozata
Az Európai Unió romaintegrációs keretstratégiája
Emberi Jogok Európai Egyezménye
Európa 2020 Stratégia
Európai Szociális Karta 1996
Millenniumi fejlesztési célok
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)