A magyarországi munkanélküliség, szegénység, közmunka, romák, kistelepülések témakörének könyvtárnyi a szakirodalma. Ebből itt csupán a jelen kutatást leginkább inspiráló - a magyar, és az angol nyelvű válogatásban eltérő összetételű - anyagokra utalunk.

Koltai Luca - A közfoglalkoztatottak jellemzői Esély Labor Egyesület 2013A Budapest Esély Nonprofit Kft. és az Esély Labor Egyesület konzorciumban megvalósuló „Út apiaci munka világába” című projektjének (TÁMOP-1.4.3-10/1-2F-2011-0003) elsődleges...
Kovács Katalin és Váradi Monika Mária - Hátrányban, vidékenA mélyülő területi, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység, a területi és társadalmi hátrányok metszéspontján elhelyezkedő kistelepülések, kistérségek...
Bass László - Az ˝Út a munkához˝ program hatása – egy kérdőíves felmérés tapasztalataiMagyarország leghátrányosabb helyzetű kistérségeiben, főként a kistelepüléseken gyakorlatilag semmilyen munkalehetőség nincs, az itt élő emberek jelentős része segélyekből és...
Durst Judit - "Innen az ember jobb, hogyha meg is szabadul"Láposon ma a 70 aktív korú cigány származású férfi közül senkinek sincs állandó munkaviszonya. A parasztoknál ez az arány egészen másként fest: náluk 30 munkaképes korban lévõ...
Csoba Judit A közfoglalkoztatás régi-új rendszere. Útközben az „Út a munkához” programbanA tanulmány célja annak vizsgálata, hogy milyen keretek között, és milyen hatékonysággal működnek a rendszeres jóléti ellátásban részesülő, munkaképes, de nem dolgozó, aktív...
Csoba Judit -˝Akarnak-e dolgozni a munkanélküliek?˝A munkanélküliség számos feltételezett oka közül napjainkban egyre gyakrabban felmerülő érv, hogy a munkanélküliek nem akarnak dolgozni. E nézet szerint a jóléti államok eddig...
Krémer Balázs - Milyen út a munkához?Gyurcsány Ferenc miniszterelnök Út a munkához címmel 2008. február 26-án előadást tartott a Ma¬gyar Tudományos Akadémia dísztermében. Elő¬adása nagyobbik felében arról beszélt,...
Köllő János -˝A munkaerőpiactól elszakított közfoglalkoztatás reprodukálja önmagát˝Köllő János közgazdásszal Mink András és Zolnay János beszélgetett a kormány új közmunkaprogramjáról, az alacsony képzettségű rétegek foglalkoztatásának problémájáról, és...
Kertesi Gábor, Köllő János, Kézdi Gábor - Az alacsony szintű foglalkoztatás okai MagyarországonA kutatás a magyarországi alacsony foglalkoztatás néhány kiemelten fontos okát vizsgálta. Hazánkban ma száz 25-54 éves felnőtt közül csak 65 dolgozik, és alig több mint 50 áll...
Váradi Monika Mária - A közfoglalkoztatás útjai és útvesztői egy aprófalvas kistérségbenAz "Út a munkához" program nem mérsékelte a települések között a közfoglalkoztatás lehetőségeiben mutatkozó egyenlőtlenségeket. A legnagyobb mértékű munkanélküliségtől sújtott...
Messing Vera, Molnár Emília - Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiáiAz alábbi cikkünkben egy nemrégiben elkészült, az OTKA által támogatott 1 kutatás eredményeinek egy részét tesszük közzé. A kutatást az a megfontolás vezérelte, hogy többet tudjunk...
Messing Vera - Lyukakból szőtt háló:háztatrások közötti támogatói kapcsolatok roma és nem roma szegények körébenAz alább ismertetett kutatás társadalmi, pontosabban háztartások közötti támogató kapcsolatokat vizsgálja szegény roma és nem roma háztartások körében. A kapcsolatok egyetlen...
Virág Tünde,Zolnay János - Csapdába került önkormányzatok, csapdában tartott szegények – közfoglalkoztatás a CserehátonA településeken egyszerűen nincs elegendő közmunkával ellátható feladat, vagy az elvégzendő munkák szakember- és eszközigénye messze meghaladja a közfoglalkoztatás lehetőségeit....
Virág Tünde - Szegények a kistelepülések fogságábanA tanulmány egy hátrányos helyzetű, gett ósodó térségben végzett vizsgálat alapján írja le és elemzi a települési önkormányzatok mindennapi segélyezési és közfoglalkoztatási...
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)