Az alábbiakban közöljük az empirikus kutatás interjúit feldolgozó szociálpszichológiai, antropológiai és szociológiai tanulmányokat, a teljes terjedelmükben. Ezt követően a szociális segély változásával kapcsolatos hazai és nemzetközi jogforrásokat összevető jogi elemzés található.

(Angol nyelven a tanulmányok rövidített változata olvasható.)

Szociálpszichológiai tanulmány„Olyannak látom a világot, hogy tiszta fekete…”
Bigazzi Sára és Bokrétás Ildikó tanulmánya
Antropológiai tanulmány„A mai napnak való vagyok…” Tartósan munkanélküliek megélhetési stratégiái
Kotics József tanulmánya
Szociológiai tanulmányÖnkormányzatok és segélyezettek a workfare szorításában
Vidra Zsuzsanna tanulmánya
Jogi tanulmányEgy szociális ellátás útvesztői
Jogi tanulmány a Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2012. január 1-jei módosítása kapcsán
Dr. Jakab Nóra tanulmánya
Tartós munkapiaci kirekesztés, szegénység és társadalompolitikai válaszok - a kutatás kontextusa
Zolnay János tanulmánya
Összegző tanulmányA szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - Összegző tanulmány
A résztanulmányok alapján készítette Nagy Katalin és Kotics József
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)