Úgy gondoljuk, a valóság megismerését nagymértékben segítheti, ha az érdeklődő olvasó nem csupán az interjúk alapján készült tanulmányokkal, hanem az interjúk nyers szövegeinek az esszenciájával is megismerkedhetnek.

Az alábbiakban ezért a strukturált mélyinterjúk erősen rövidített változatából adunk közre egy válogatást. Az interjúkivonatok készítése során kizárólag a beszélgető partnereink narratíváját használtuk, csak a legszükségesebb stilizálással.

Itt szeretnénk ismételten köszönetet mondani névtelen interjúalanyainknak, akik betekintést engedtek a mindennapi küzdelmeikbe és az élethelyzetükkel kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket, indulataikat, a jövőt illető elképzeléseiket, vágyaikat megosztották velünk.

» 56 éves nő, Baranya, N
Kereskedelmi iskolába végeztem, bolti eladóként. Szakközépiskolában 2 osztályt végeztem el, érettségim nem lett. 16 éve vagyok munkanélküli....
» 47 éves roma nő, Pest, S
Négycsaládos anya vagyok, 4 unoka van. A gyerekeim nem velünk élnek, már mind felnőttek, csak egy unokám van itt, akit én nevelek. Hat és fél éves....
» 45 éves férfi, Pest
45 éves vagyok, sajnos. Munkahelyem idáig mindig becsülettel volt, tíz éveim vannak, meg több is, ledolgozva egy helyen. Utoljára ilyen belga cégnél...
» 44 éves nő, Borsod, C
Nyolc általánosom van, képzettségem nincsen sajnos. Édesanyám egyedül nevelt bennünket, sajnos korán el kellett menni dolgozni. Képzésre nem tudok...
» 44 éves nő, Baranya, M
A szüleim meghaltak igen korán. Egy 77 éves nagybátyám van, én gondoskodom róla. Ő gazdálkodik. Ennyiből nekem mondjuk jó, hogy nem kell, krumplit,...
» 43 éves roma férfi, Borsod, D
Négy éve élünk itt. Nyolcan lakunk. Én, az asszony meg a gyerekek, hatan. A hetedik gyerek már nagy, az külön van. A gyerekek közül, akik itt laknak,...
» 41 éves roma nő, Baranya, M
Férjezett vagyok, van egy 19 éves lányom. Nyolc általánost végeztem, iskola után dolgozni akartam. Fiatalon kezdtem a kerámiába´. Betanított...
» 41 éves nő, Baranya, N
42 éves vagyok, férjezett, 8 általánost végeztem, azt OKJ-s képzésen fejeztem be a munkaügyi által. Szakképzettségem nincs. Van 7 gyerekem,...
» 40 éves nő, Pest
Gimnáziumi érettségim van, jártam szakmunkásképzőbe, az érettségit azt felnőttképzésen tettem le, 21ECDL bizonyítványom van, nemzetközi...
» 39 éves roma nő, Borsod, B
39 éves vagyok, az iskolai végzettségem nyolc általános. Szakképzettségem nincs. Jelentkeztem tanfolyamokra, felszolgálónak, de sajnos nem kerültem...
» 37 éves roma nő, Borsod, C
Nekem sajnos kettő osztályom van, mer kivettek az iskolából, anyám beteges volt, oszt én gondoztam. A háztartásban most hatan élünk, a sógornőmmel...
» 37 éves roma férfi, Pest, S
8 általánost végeztem. Szakképzettségem nincs. Élettársi kapcsolatban vagyok, van 3 kiskorú gyermekem. A házunk nem a cigánysoron van, kert is...
» 33 éves roma nő, Borsod, D
Négygyermekes anya vagyok. A legidősebb 18 éves, de velem lakik, a vőmmel és az unokámmal. Aztán van egy 15 éves fogyatékos gyerekem; egy 8 éves, aki...
» 32 éves roma nő, Baranya, L
Elvált vagyok, van egy 10 éves lányom, meg egy 8 éves fiam. A roma nemzetiségi önkormányzat vezetője vagyok. Szociális járadékból próbáljuk...
» 32 éves férfi, Baranya
Épület- villamossági szerelő a végzettségem, érettségi, mellette csináltam ilyen biztosításos, biztosításkötés volt végül is, pénzügyi...
» 31 éves roma férfi, Pest, R
Három fiam van, egy 11 éves, egy 9 meg egy 6 éves. Hat osztályom van, mert édesanyám nagyon beteg volt, és azt mondta az orvos, hogy valakinek muszáj...
» 30 éves roma férfi, Pest, T
1997-ben elvégeztem az általános iskolát, majd 2001-ben a Fáy András szakközépiskolát állattenyésztés szakon. 2003-ban megnyertem Bábolnán az...
» 29 éves roma nő, Borsod, C
29 éves vagyok. Hét osztályt végeztem. Nincs szakképzettségem. Két évvel ezelőtt ment ez a tanfolyam, hogy a hét meg a nyolcat le lehetett volna...
» 29 éves roma nő, Baranya, N
29 éves vagyok, van férjem, egy fiam, 10 éves, a lányom 4, nincs egy szemernyi munkám se. Szakközépiskolát végeztem, nem tudtam továbbtanulni, terhes...
» 25 éves roma nő, Borsod, B
11 éve élek itt. Itt laktak a nagyszüleim, itt megismerkedtem a párommal és így. Az iskolai végzettségem a nyolc általános, meg 9, 10, de a szakmát...
» 23 éves roma nő, Borsod, D
Öten vagyunk egy családban. Két gyermekem van, egyedülállóként nevelem őket. A mamám és a nagyapám van még a családban. Az élettársammal 8 éve...
» 23 éves roma nő, Baranya, N
23 éves vagyok, az általános iskolát befejeztem, továbbtanultam, van egy bolti eladói végzetségem. Elkezdtem egy érettségit, de anyagi problémák...
» 22 éves roma nő, Borsod, D
Heten lakunk ebben a házban. Én, az élettársam, a 4 gyerek meg a testvérem, aki másik településen tanul, az alapítványi iskolában. A legkisebb 2...
» 22 éves nő, Pest, R
21 éves vagyok, ide születtem. Svájci frankos hitel van a házunkon, 9 és fél millió forint. Eleinte én is, meg az apukám is dolgoztunk a...
» 22 éves férfi, Baranya, L
22 éves vagyok, születésem óta itt lakok, testvéremmel, édesapámmal. 11 osztályt végeztem, szakmám nincs, képzésen sem voltam. A jövőben...
Ugyancsak köszönetet szeretnénk mondani a kutatásunkat fontosnak tartó, s ezért számunkra időt szakító polgármestereknek, hogy egy számukra is nyilvánvalóan nehéz időszakban képet adtak nekünk az általuk vezetett település helyzetéről, jövőjéről, perspektíváiról. A velük készített interjúk kivonatából itt teszünk közzé egy válogatást. 

» Polgármester, Pest, R
Átlagos méretű és minden szempontból átlagos település. 2002-ben, mikor idekerültem, azt tűztük ki, hogy a település falu akar maradni, meg akar...
» Polgármester, Borsod, D
A falu bevételei? Igazából nincs bevételünk. Kettő darab bevételünk van: az egyik a posta, ez egy ilyen 30-40 e ft közötti összeg, illetve a...
» Polgármester, Borsod, C
A tiszaújvárosi kistérségbe tartozunk. Ez még nem hátrányos helyzetű kistérség. A falu benne van ebben a 2260 valahány településben, a...
» Polgármester, Borsod, B
Miskolcnak a közelsége határozta meg mindig is a településnek az életét. Egyrészt, mint felvevő piac jelentkezett itt a megtermelt állati termékek,...
» Polgármester, Baranya, N
Munkahelyteremtés ugye nincs, most már a roma lakosságnak a száma több mint 60% a településen, 57%-os munkanélküliség volt 2010-ben, 64 FHT-sunk van,...
» Polgármester, Baranya, M
A 850 fős település a leghátrányosabb helyzetűek közé tartozik, jelentős számú cigány lakosságunk van. Az iskolában a cigány tanulók aránya...
» Polgármester, Pest, T
A hivatalos adatok szerint olyan 15% roma. Szerintem egy kicsivel több, de hát most már ezt próbáljuk kicsit féken tartani, hogy ne jelentkezzenek, mert...
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)