A kutatásban egyszerre alkalmaztunk leíró, analitikus módszereket és az akció-kutatás eszközeit.

Jogi elemzés készült a szociális törvény szóban forgó módosításának jogszabályi összefüggéseiről, különös tekintettel a meghatározó hazai és nemzetközi alapnormákra. (LÁSD: Kutatási eredmények /tanulmányok)

Szociálpszichológiai, antropológiai és szociológiai tanulmányt készítettünk a szociális segély csökkentésének hatásairól. (LÁSD: Kutatási eredmények /tanulmányok) Ezek az elemzések arra az empirikus felmérésre épültek, melynek keretében 3 megyében, összesen 9 településen készítettünk félig strukturált mélyinterjúkat érintett munkanélküliekkel (36 db), valamint önkormányzati vezetőkkel; polgármesterekkel, jegyzővel, Roma Kisebbségi Önkormányzat vezetőkkel (18 db).

A megyék, majd a települések kiválasztásának alapja a munkanélküliségi helyzet és a vizsgált szociális ellátásban, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma, aránya volt. A kiválasztott Borsod, Baranya és Pest megye e szempontok szerint a legkedvezőtlenebb, az átlagosnál rosszabb, s az átlagosnál kedvezőbb helyzetet képviselte. Az elemzések elkészítésére olyan kutatókat kértünk fel, akik ismerték az adott megyét és maguk is készítettek interjúkat.

A záró-tanulmányunkban a fenti résztanulmányok megállapításait összegeztük, majd ajánlásokat fogalmaztunk meg.

Az alkalmazott módszerünk további kulcselemeként, az interdiszciplináris megközelítésünk sokoldalú dokumentálásával együtt kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az eredményeink megismertetésére a szakmai közönséggel és a szélesebb nyilvánossággal is.
Keresés
A kutatásról készült kisfilm A Pro Cserehát egyesület által végzett, ˝A szociális segély csökkentésének hatásai a vidéki Magyarországon, 2012 - interdiszciplináris dokumentáció˝ című kutatás keretében készült kisfilm.
Megjelent a kutatás kétnyelvű kiadványa. Kapható az Írók Boltjában (Budapest, VI. Andrássy út 45.) és a CEU Könyvesboltjában (Budapest, V. Zrínyi utca 12.)